Ads by Google Ads by Google

Lauga

O FEA EA E AUMAI AI LE IGOA O IESU?

 

O le igoa o Iesu o le igoa lea sa tele i le ulua'i seneturi, i le gagana Iutaia, e mafau mai i le igoa o le feagaiga tuai, i le gagana Eleni i le faaliliuina o le igoa Iosua.

 

Le iuga o le Iosua i le feagaiga tuai, 'o Ieova lou faaolataga' poo le "Yahwen is salvation', lea toe faaali mai e le Agelu ia Iosefa i le feagaiga fou.

 

O ia o le a fai ma faaolataga i le lona nu'u, 'o ia o le faaolataga mai i agasala, (Mataio 1:21) 'E fanau mai e ia le tama tane, e te faaigoa foi ia te ia o Iesu; aua e faaola e ia lona nu'u ai a latou agasala.'

 

O le igoa o Iosua (Iesu) o ia e amata ai le faaolataga, e pei o le Alo poo (Yahweh) na auina mai o le faaola poo le 'savior' i le feagaiga tuai.

 

I le tau amataga o le seneturi muamua lea o le lalolagi, na iloa ai o le 'Keriso' e sau mai i le igoa Eleni lea e mafua ai le Eperu lea o le 'mashiah' poo le (messiah), o lona uiga tonu lava (anointed one) poo ia 'le na filifilia'.

 

I le feagaiga tuai, o Tupu uma o Isaraelu o Saulo ma Tavita, a'o le'i vaeluaina le Malo o Isarael, na taua 'o e ua faapaiaina' e le Atua.

 

E sa se isi ona pa'i ia Saulo, aua o le tagata ua faapaiaina e le Atua, e i ai vaitaimi sa tuli solo ai e Saulo ia Tavita i luga o mauga ma tua i le vao.

 

Sa i ai lava le taimi pe a faitau ai nei i tala ia Saulo ma Tavita i le feagaiga tuai, e tele taimi e mafai ai ona faao'o le oti ia Saulo, ae musu Tavita e fasioti, ona o le tagata ua faapaiaina. Aua o le tagata ua faapaiaina ma ua faauuina e 'au ala mai i lana perofeta o Samuelu.

 

I le tusi o le feagaiga tuai, na tatou silafia uma lava o le a ui mai i le 'gafa o Tavita' (house of David) le o le a maliu mai ai faaola, e faaolaina Iutaia.

 

Ina ua soifua mai Iesu le Alo o le Tavita, o le na taua o ia o le Messiah o le a faaolaina ia tagata o lona nu'u ma le lalolagi atoa.

 

I le amataga sa le i ai ni veape i le igoa o Ieova (YHWH) i le amataga o le gagana faa-Eperu e taua o le Atua (God), lea sa liliuina e mataitusi YHWH poo le JHVH e tutusa ma le igoa o 'Yahweh' poo 'Jehovah'.

 

Sau a lea ua oo mai i le tusi a le Aposetolo o Paulo na faailoa ai lona talitonu i le maliu ma le toe Soifua mai o le Alii o Iesu Keriso i le Agaga foi o lo tatou Atua (1 Korinito 1:2, 5:3, 6:11).

 

E pei lava ona taua e le Ioane i le tusi faaevagelia, sa i le amataga le 'Upu' o lona uiga ua leva ona i ai Keriso Iesu mai le amataga, o le na fai mai, 'Na taua mea uma e iloa ai lou igoa.'

 

'Ai se talia se tamaitiiti faapenei ona o lo'u igoa, ua ia talia a'u.' (Mataio 18:5)

 

I le (Mareko 9:41) 'O se na te avatua foi se ipu vai ia te outou i lo'u nei igoa, aua e o Keriso outou-e moni, ou te fai atu ia te outou, e le maumau ia te ia lona taui.'

 

Amene.