Ads by Google Ads by Google

Sola le Tamaloa

Maea le lotu a tamaiti ole lua afe sefulu male lua,

Ae pisi solo le isi fafine e su'e lona to'alua.

Fai mai sa alu e ave tamaiti e fai a latou matua,

Ae fo'i mai ua leai se puligi leai mase pisupo o le sua.

 

E fesili atu i le isi au alii o le tuaoi i le fia iloa o le tamaloa,

Ae faatumu ifo ai ma o latou avanoa.

E vili atu i le telefoni ae ii mai faatosotosololoa,

E pei e foliga mai e i ai seisi o la talatalanoa.

 

E sasa mai le lima ole tamaititi i lana tauloto i le falesa,

Ae sola lona tama ae tiai lona tina.

Alu lena po atoa o nofonofo si fafine ma le faigata male pogisa

Ae le utuva le solo ifo o faamafanafanaga a le au fia sui tulaga i le tama.

 

E malama ae le taeao o le aso gafua,

Ua le ofi le pusa aisa a le fafine i meaai na la'u atu e le au fia faito'alua.

Ae le'o mana'omia e si fafine lea se numera 2,

O loo mana'o lava i le tama o lana fanau le numera muamua.

 

Fai mai la si fafine o ia pei a valea lona mafaufau.

Alu atu le isi alii fai mai a la nonofo e faitalia ia ma fai uma a la feau.

Alu atu le isi fai mai faitalia ia ma tausi si ana fanau.

Ae alu atu le isi fai mai a la nonofo e pei lava ia ole taupou e le'i fanau.

 

Sa ou fautua lava la i si fafine i lea tulaga.

Sa ou fai atu i ai vaai oe o tagata tonu lava na e ta'u o tagata o le olaga.

E leiloa po'o le mea na ua tuua ai e si ou to'alua le lua mafutaga,

Ua fiu e faatau fasimoli o le tou paipa i le o atu ole au alii lena ma taga.

 

O le isi foi nei faufuaga mo outou le itupa vaivai ia outou manatua.

O tama ma tamaloloa a mananao loa ia outou ua o atu faalega atu o latou taitoalua.

Te'i lava si fafine o la e lelei le mafutaga,

A'o lea e o latou taito'alua ma tala'i solo o latou leaga.

 

Pe ave fo'i e le fafine muamua le tupe e totogi ai ia ma lana fanau,

Ae alu atu ai oe le numera lua ai le gau.

Faaoga lelei o tatou mafaufau

Ua fai a si saoasaoa o lenei vaitau.

Feiloai i le vaiaso fou pe a sau.