Ads by Google Ads by Google

LAUGA: O AI AMALEKA?

O tagata failafumanu e o solo e saili se mea e lelei e tausi ai a latou lafu manu, e i ai Sinai ma le penisula o Arapi, (Kenese 14:7, 1 Samuelu 15:7) i totonu lava o Palesitina  e feoa'i ai e le latou faiva lena i aso uma ma taimi uma. I le tausiga o a latou lafu manu.

 

O i latou o le taua muamua lena a Isaraelu ina ua o 'ese mai i Aikupito ao i lalo o le taitaina o Mose, le mea na taua ai 'O LE TAUA I LE 'REPHIDIM' (Esoto 17:8-14).

 

Le taua e leai se mafuaga e fai ai fua Isaraelu e Amaleka, o tagata na o Isaraelu ma ave i le alolofa i ai, ae le iloa e tagata Isaraelu ma leva ona pulepule o Amaleka e faatamaia le nuu a le Atua.

 

Ona tauto ai lea o le Atua ia Isaraelu, ua ia fuafuaina e oo mai le aso o le a ave 'esea Amaleka ma le lau 'ele'ele, o lea na faataunuuina e Saulo le uluai tupu o Isaraelu (Faamasino 6:3-33).

 

I le (Kenese 36:15,16.) lea na faamatala mai ai le mea e mafua mai ai le igoa poo le nuu o Amaleka, e tupuga mai ia Esau i le taimi o le Esoto (1450 B.C.) ma o mai ai Amaleka ma Kanana ua si'i taua mai ia Isaraelu. Ina ua le fiafia le Atua ia Isaraelu lea na o mai ai Amaleka ma Kanana ua fafasi ma tutuli e tau lava i Horema.

 

I le (Teuteremone 25;17-19) lea na faamanatu ai le faiga a Amaleka lea na faia ia Isaraelu lea e i ai fasifaitau lea.

 

Na oo mai loa i le faasalaga lea na tuu e fai nei i le atunuu o Amaleka i le vaitaimi o Mose, na faaoo ai le sala ma fano uma ai le nuu i le tausaga e (1030 B.C.)

 

O lea na faataunuuina e Saulo le ulua'i tupu a Isaraelu, na o ma 'ana fitafita ua faaumatia le nuu na fetalai i ai le Atua, (1 Samuelu 15:3), "O lenei ina alu ia, ina alu ia, ma e fasi ia Amaleka, ma outou faaumatia atoa uma ana mea, aua e te faasaoina o ia, a ia fasioti i tane atoa ma fafine, o tama matua atoa ma tama memea, o povi atoa ma mamoe, kamela atoa ma asini."

 

Ua faataunuuina e Saulo, a ua le fai le mea na saunoa atu ai le Atua ia te ia, lea e i ai i totonu (1 Samuelu 15:18-19).

 

O lea lena na tautino mai ai le fitafita Amaleka lea na fai mai o ia na fasiotia Saulo i luga o le Mauga Kilepoa, o loo tusia i le tusi i le (1 Samuelu 31:4).

 

O isi o tagata na totoe mai o Amaleka, lea le uma na fasioti mai i lena taimi, na au mai i le taimi o Esekia i le tausaga e (715-686 B.C.)

 

Ona taunuu ai lea o foafoaga a le Atua ia Amaleka, e le toe i ai i luga o e foga'ele'ele. Amene.