Ads by Google Ads by Google

Vavau a Samoa: ‘Ava i Samoa

Vaega 3

 

Ua tonu i le manatu o le tama o Ululatetele ma lona uso o Solatetele, o le a avea le laau lea na ola a'e i le tu'ugamau o Tui Fiti Suasamile'ava'ava e fai ma o la 'oso i Samoa, ona amata loa lea o le la feausiga mai ogasami o Fiti seia o'o mai i Samoa.

 

Fai mai ao sau le feausiga a le au uso lenei i le vasa, na sou sou le vasa ma ua avea ma itu ua motu ai le ava, ona faaigoa lea o lea ogamea o le “motusaga” ma o iina lea e mafua ai le isi ‘ava taua a le atunuu e taua o le “‘ava o le motugauso.” Fai mai ua sau pea le ausaga a le au uso lenei, ona afe lea o le isi tama o le au uso ma le isi fasi ‘ava i Malaetele i Manu’a ua totooai le fasi ‘ava lea. Ua tupu tele le ‘ava lea na toto i Manu’a ma o le ‘ava lea sa faaigoaina o le “la fitu a le Tui Manu’a,” aua fai mai le tala o le ‘ava lea na momoo i ai Samoa uma i le manaia o lona tofo, sa faaigoa foi le ‘ava lava lea o le “vaitinasa, e faamanatu ai le ‘ava lea na tina e le tama o Malalatea ina ua alu atu o fai mai le alofi sa o le Tui Manu’a.

 

Na maea lea, ona toe suia lea o le igoa o le ‘ava lea, ma faaigoa ai i le “matimatimailevasa”, ina ua fai le alofi taumavae a Malietoa Uitualagi ma Tuimanu’a Faatoalia, ona e faamanatu ai le taimi na iloa atu ai e Malietoa le matimati mai o le Tuimanu’a mo le la ‘ava taumavae. Ua afe le tama e toatasi i Manu’a, ae ua faaauau mai pea le ausaga a le isi tama e toatasi ma taunuu i Figao i Safotu i le motu tele I Salafai, ona ia toto lua ina lea o fasi ‘ava i le vaega e taua o Kalevalio, e le o le nofoaga lea na faasatauro ai le Mesia, ae o le igoa lava lea o le nofoaga sa faaigoa ai i aso ua mavae.

 

Ua ola le ‘ava ma ua ese lava lona tupu i laau uma o le vao, fai mai le tala ua tupu mafala le ‘ava lenei ma ua ese lava lona tupu tele i laau uma lava o le vao i na ona aso, fai mai o lala o le ‘ava lenei na falala i le sami, ma ua avea ai o se laau e faapaolo i le au tautai pe a oo ina faia a latou aleaga i le vasaloloa, peitai o le mea ua tupu, ua avea le laau lea ma faalavelave i tagata e malagaa’i i le sami, peitai ua faigata ona ave ese ona ua tupu tele lava le laau, ona tuu ai pea lea o le laau sei oo lava ina matua, ua toulu ona lau ma ua agai atu ina gase lona tupu, ma o le ‘ava lena ua taua o le “tugase”, ona sau lea o le tama o Mausautele ma lia’i i luga le laau lea ona ua faalavelave i feoaiga a tagata i le sami ma le ea.

 

Aua nei misi toe tuli tatao mai i le vaiaso fou le feausiga a le auuso lenei o loo sau mai le sami. Soifua

 

O le tama lenei o Masautele, o le atalii o Solatetele le uso o Tui Fiti Suasamile’ava’ava, lea na muamua afe i Figao i Safotu i Salafai ma le fasi ‘ava, ma ia toto lua ai fasi ‘ava ia e lua lea na oo ina tupu tele ma avea ma faalavelave i tagata feoa’i i le sami ma le ea. Ona toe faaauau lea o le ausaga a le tama ma le ‘ava lava lenei ua afe i Faleu ma Utuagiagi, ma ua toto ai le ‘ava ma oo ina tupu tele ai, ona maua ai lea o le ‘ava e taua e le atunuu o le “tulafita’i”, ma ina ua tafa le igoaipu a Malietoa Tuilapea, ona faaigoa lea i le “taumasina seufagafaga”, ua maea lea, ona toe faaauau lea o le ausaga a le tama ma le ‘ava lava lenei. O le a toe faaauau atu i le vaiaso fou poo fea le isi vaega o Samoa na agai i ai le ausaga a le tama ma le laau lenei o le ‘ava.