Ads by Google Ads by Google

LAUGA: SOLI TULAFONO, POO LE ALII O LE SAPATI

Luka 6:1-5

 

“Ua tali atu Iesu ia te i latou, "E le'i faitau ea e outou le mea na faia e Tavita, ina ua fia 'ai o ia, atoa ma lana au malaga, ina ua ulu atu o ia i le fale o le Atua, ma ua talia areto e laulauina i luma, ua 'ai ai, ma avane i lana au malaga, e sa ona 'ai ai ua na o le au ositaulaga lava ? O le Atalii o le tagata, o le alii lea o le sapati.”

 

E 'ese soo a le 'au Farasaio, 'ese soo a le Ioane le Papatiso, e 'ese fo'u soo a le Iesu. O so'o a le 'au farasaio o tagata ma aoaoga lelei, ma e tu lelei o latoi aiga, e 'ese a latou siosiomaga, e 'ese foi a latou amioga, e atamamai e su'esu'e i le Tusi o le 'Torah'.

 

O le latou amio la e fai, o le faasa'osa'o mea, e vaai vale i le mea e sese e le tusa ai lea ma Tulafono a le Atua, ae maise ai tulafono lea na faia mai e Mose ia ola ai tagata Isaraelu uma

 

E faapena soo a Ioane, e 'ese a latou amioga ma soifufua mai i le lalolagi lenei, o tagata e talitonu i le mea sa'o ma le faamaoni i le silafaga a le Atua, ia latou amio e fai atoa ai ma le latou siosiomaga.

 

I soo a Iesu o tagata le taualoa o tautai o le sami, o tagata e o mai i mea maualalo o le olaga lenei, o tagata e mama a latou loto, le mea lea na silasila i ai Iesu i soo se tagata. E ola e mama latou loto.

 

I le mea na finau atu ai le 'au farasaio ia Iesu, "Se a le mea tou te fai ai le mea e sa ona fai i le Sapati." ae ua 'oso Iesu e tali i le mea lea na faia e Tavita lea na uma ai le finau mai a le 'au farasaio, ana tali foi Iesu i ai, i le (Teuterenome 23:25), "Pe a e alu i le saito o loo tu o le lua  te tauoi, e te tau maii ona fua i lona lima, a e aua e te selesele i lau selesaito le saito o loo tu o le lua te tuaoi."

 

O lea na tusia mai i le (Mataio 12:7), 'Ou te iloa le uiga o lea upu, 'ou te le loto i le alofa, a e le o le taulaga, po ua outou le faasalaina o e le sala.'

 

E leai se mea e sili atu i le alofa o le isi i le tasi ona uso a tagata, e leai lava se mea e pei ona fetalai ai Iesu i le mea e tatau ona fai i le sapati e pei ona taua mai i totonu o le tusi a Mataio 12.

 

I le taimi o lona faamasinoga e le'i taua ai se sese ai Iesu i le sapati, e lei fesiligia Iesu e uiga i lona soliina o le Sapati e ona so'o. e le'i taua se na mea e lona faamasinoga.

 

A o ai Iesu ? o Iesu ea o se fai vavega poo se Aposetolo ea a le Atua, poo Iesu o se ave feau ea a le Atua ?

 

E leai, o ia o le Alo o le Atua ma auina mai i le lalolagi e maliu ma togiola mo'i tatou, le Alo o le Atua na foaiina mai lona soifua ina ia togiola ai a tatou agasala na maliu o ia ma toe soifua mai, e ta'u mai ia tatou, e ia le isi Ola i tua atu o le olaga nei.

 

Pe a tatou faatuatua moni i le Atua Soifua, o le e Ola pea, mai le Vavau e oo atu i le Faavavau, e leai sona amataga e leai foi sona gataaga, o le e Soifua pea ma Ola e faavavau.

 

O lona Alo o taunuuga o Tulafono uma, e leai se mea e faanenefu i lana Silafaga, o ia o le Alo o le Atua Soifua.

 

Lea na fetalai i ai o Ia o loo tusia e le Luka 6:9, 'Ona fetalai atu lea o Iesu ia te i latou, "Ou te fesili atu ia te outou, pe tatau ea i le sapati ona agalelei, pe agaleaga, po o le faaola, po o le fasitoi ?."

 

O le a sou tali faatagata Kerisiano ? Ioe ma faamaoni o le Sapati a le Alii e lelei pe a tatou agalele ma faaolaina se isi agaga mai le leaga na toe toe a fuli atu i ai.

 

E lelei le ola le malamalama i se mea, aua a ola le malamalama e tau atu loa se mea i lou faalogo, ma mautinoa le mea moni, o lona uiga o le mea o le mautu ai loa mafaufau i se na mea.

 

Fesili ma su'esu'e i ai, pe e te faalogo foi i se tagata e malamala lelei i lena mea e te fia maua, e taunuu ai le upu, "E lelei le poto ae leaga le fia poto."

 

O Iesu le taunuuga o le Tulafono, o Ia o le Alo a le Atua na auina mai e fai vavega ma faamalolo ai e ua mama'i, o ia o le Tatou Talita ma lo tatou Olataga i aso fai soo e oo i le faavavau. Amene.