Ads by Google Ads by Google

LAUGA: SISI'I I LUGA ONA 'AAO

Luka 24:50-55, 'Ua ave e ia ia te i latou i tua, ua oo lava i Petania, ona sisi'i ai lea o on a aao, ma faamanuia ia te i latou. Ua oo ina ua o faamanuia e ia it te i latou, ona te'a ese o ia ia te i latou ua siitia i le lagi.'

 

Ua latou o ma lana 'au soo i le tolu tausaga i le galuega a le Atua, tagata na ia filifilia e tagata e le taualoa, o e na mulimuli atu ia te ia, o le mea na e iloa ai le alofa faamaoni o lona 'au soo ia te Ia. Lea foi ua ia toe taitai atu ia te i latou i fafo i Ierusalema ma agaia atu i le Kidron Valley ma o atu ai i luga o le Mauga o Olive, le mea na nonofo ai Lasalo, Maria ma Mareta.

 

Na fetalai ai Iesu e upu faamalolosi ma faamanatu ia te'i latou e nonofo pea i Ierusalema ina ia faatali le Afio mai o le Agaga Paia 'Galuega 1:8' ona sisi'i ai lea o ona 'aao i luga ma faamanuia ia te'i latou, e pei o le 'aao a le Osi taulaga Sili pe faamanuia i latou.

 

E pei o le faamanuiaga lea na faia e Arona le Osi Taulaga Sili i tagata Isaraelu, 'Levitiko 9:22' le faatonuga na fai e le Atua ia Arona lea na faapea atu ai, "Le Atua e faamanuia atu ia te oe ma tausi ia te oe….' lea  na faapea ai, 'Na tuu atu le Suafa o e Atua i  e fanauga a Isaraelu ma faamanuia ia te'i latou….' 'Numera 6:27'

 

O le upu o le 'blessed' poo le upu Eleni o le 'eulogeo' poo le

 

ole atu i se faamanuiga i se mea ua e faia, pe o le tauvalaau i le Atua i sina faamanuiaga e pei o  le tala ia Iakopo 'Kenese 49'. Mose 'Teuterenome 33' i le faamanuiaga ma ave atu i le ituaiga e 12 o le fanauga a Isaraelu. Lea e tutusa lelei lava ma le faamanuiaga i soo e toasefulu lua a Iesu.

 

Ia tatou mautinoa ai, o le faamanuiga e faaaoga 'aao o Iesu pei o le faamamaina o tagata mama'i, ma tagata o loo mafatia i le faama'i 'ese'ese, sa tago ai o ia ma tuu i luga ona 'aao.

 

Na uma loa ona faamanuia ia te'i latou ona 'Afio ai lea o ia i le lagi', ia e ui a le'i faamanuia ai mai ai ia te'i tatou, ao o le faamanuiga lea na tuu mai e le tatou Faaola mo i tatou uma lava i le lalolagi.

 

SISI'I I LUGA ONA 'AAO ua valaauina i tatou i galuega e faia ma le faamanuiaga, o mea uma tatou faaaogaina i oo tatou fale faigaluega i aso uma, e tatau ona tatou faamanuia i ai faatasi ma a tatou galuega uma o loo fai. A o faamafanfana ma le faamaise i ai, e tatau ona tatou faamanuia ia i latou.

 

A o siitia i luga o tatou lima e tatalo ma viia le Atua, e tatau  ona tatou faamanuia atu i le Atua….o Le na te talia ma le fiafia le ofoina atu o tatou lima ma o tatou ola.