Ads by Google Ads by Google

LAUGA: O LE POTO O KERISO E FESOOTA'I AI LANA FANAU

Isaia 5:1-7, Luka 7:28-35

 

A uma ona faia se galuega o se tagata kerisiano ona faapea ifo lea i o  lona loto, faafetai le Alii e i lou faatasi mai ia te'i matou, a maea ona tatou faia se mea e lelei ona tatou faapea ane foi lea, o matou o auauna le aoga.

 

Ua maea ona faia le galuega a Ioane mo le Malo o le Alii, o le papatisoina lea o tagata ma faamamaina o latou finagalo ma loto, ia latou faia mea uma aua le Malo o le Alii.

 

E tusa ma le tusitusiga a Malaki (1:1) "Faauta ou te tuuina atu la'u savali, na te sauni le ala i o'u luma, e faafuasei foi ona oo mai i lona malumalu o le Alii, o le ua saillia e outou, o le Agelu lava lea, o le feagaiga, o le ua outou naunau i ai, faauta, e afio mai lava o ia, ua fetalai mai ai le Alii o 'au."

 

"Ina o atu ia oulou ma faailoa atu ia Ioane o mea na ia Ioane o mea na oulua faalogo i ai, ma vaai i ai, ua pupula tauaso, ma ma ua savavali pipili, ua faamamaina lepela ma ua logo tutuli, ua faatutuina o e na oti ma ua folafolaina foi le tal lelei i e matitiva E manuia foi se le tausuai ia te a'u."

 

O lona uiga, "Ioe o 'au lava lea." O ia lea ua tusi mai i ai le tusitusiga o le 'au Faaevagelia, 'Faauta ou te auina atu la'u savali i ou luma, na te teuteu atu lou ala i ou luma.' e leai se tasi faiaoga poo se sili atu ia Ioane. E oo lava i le malo o le Alii, o ia e sili atu i loo latou uma ua talia e le Alii i lona Malo.

 

O i latou uma ua papatisoina e Ioane ua maua e i latou le faamamaina, vanaga ai le 'au faresaio ma loia ma le 'au tusiupu ia ma le 'au satukaoi ma 'ao'ao o le tulafono e le'i taliaina lana savali na auina mai ai e le Alii i le lalolagi, o le papatiso i le vai.

 

E pei i latou oni tamaiti foi ia e i le maketi i faaili (i le leo o falute) i la tatou uo, ma le e pei o tamaiti e faitio i se mea leaga ai, ae le pei o tagata ua faitioina.

 

E oo foi ia Iesu lea na tomumu ai le tele o tagata, i lona taliaina o le valaaulia e le Faresaio e la te 'aai i lona fale, e le taliaina ona o se fia mama o Iesu ae na taliaina ona o ona uiga e tutusa uma tagata i lona faaolataga. E le faailoga tagata Iesu.

 

Le tautala sa'o o Ioane e le fefe e tau le mea sa'o, le mea lena na fetalai ai Iesu faapea, "E fai atu ia te outou, e leai se perofeta i e na fananau i fafine e sili ia Ioane le papatiso, a o le aupito itiiti i le malo o le Atua, e sili lea ia te ia." Aua na ia folafolaina le tala sa'o i tagata Iutaia uma lava, aua fai mai lo tatou matua; O LE POTO A KERISO E FESOOTA'I AI LANA FANAU, aua o le poto lea a le Keriso lea ua fai ma mea e fesoota'i ai lana fanau, i le fai o mea sa'o ma le tonu i luma o tagata Iutaia ma Isaraelu uma.

 

I le tusi o le feagaiga tuai, o le malaia o Isaraelu i le leaga o le fai taaga ma le ifo i tupua 'ese ma le 'ina'ina o le Alii ona ua latou le iloaina lava le Alii.

 

Le mea na silisili ona manumanu i ai tagata Isaraelu o le tovine, poo le faatoaga vine (grapevine) na amata mai i Aikupito i le 2,500 tausaga i le taimi na fanau mai ai Iesu.

 

Le 'ele'ele na silafia lava e le Alii, o le fai nei ma 'ele'ele o lona nu'u le fanua laulelei ma tama o aiga i mea tau faatoaga le malulu mai o le mauga matagofie lea e faamalulu ai le foga'ele'el le fanua na fai mai ai vaega lea na tutuli e Iosua e o e vaavaai i totonu o le atunuu le la.

 

Lea na o mai tamaloloa o Isaraelu ma tala, o le fanua e 'tafe ai le suasusu ma le meli.'

 

O le mea tatau ona faia e Isaraelu, o le toe o lava i le Alii, faamaulalo o latou loto, salamo i a latou amio leaga lea na faia muamua, aua na fetalai Iesu, "O a'u nei o le vine moni, a o lo'u Tama o le galue vine ia." ma ia toe fetalai mai ai fo'i, "Ina tumau ia outou ia te a'u o a'u foi ia te outou. Faapei o le la, e le mafai ona fua pe a na o ia, pe afai e le mau i le vine, e faapea foi outou, pe afai tou te le tumau ia te a'u."

 

O le finagalo o le Alii lea e mafua ai le tatou matua, O LE POTO O KERISO E FESOOTAI AI LANA FANAU aua ua oo mai le taimi o le tausaga e teuteu ai a tatou finagalo ma o tatou loto aua le faamanutuina o le Afio mai ai lona Alo i le lalolagi. Amene.