Ads by Google Ads by Google

LAUGA: O LE OLAGA MANUIA

(Luka 12:13-) (f:15) "Ua fetalai atu foi o ia ia te latou, ia outou, ia leoleo outou aua le matapeapea, aua e le ola se tasi i le tele o ana mea ua it ia."

 

O le a uiga o le upu matapeapea ? o lou tali i ai, (1) o le 'naunau' (greed) i mea uma. (2) e tolu a mea e te naunau i ai, (1) o tama-o-aiga, (2) paoa (power), (3) ma le mea'ai.

 

O le tasi tagata pilionea o John D. Rockefeller (Nov. 13/1810 - Me 11/1906) o le tagata faipisini e Amerika, e fai ana pisinisi suau'u na tuu i lana fanau lana pisinisi ina ua silafia ua lata ina maliu.

 

E le mafai ona e alu i le lagi ma ave ai mea ia i le lalolagi, e 'ese le lagi 'ese le lalolagi, (Mataio 6:19-21), "Aua tou te tolo'a'i oa mo outou i le lalolagi, o i ai le mogamoga ma le ele e faaumatia ai, o i ai foi tagata gaoi e eli atu, ma gaoi ai. A ia outou tolo'a'i oa mo outou i le lagi, e le o i ai se mogamoga po o se ele e faaumatia ai, e eli atu ma gaoi ai. Aua o le mea ua i ai  outou oa, e i ai atoa foi ma o outou loto."

 

E (2/3) o faataoto na fai mai  Iesu, e faatatau lea i le  oa, i le mea aoga o le silafia ona e faaaoga leleina o tupe ma aua nei e fai ai ma auauna i le tupe, pe a lelei lou faaaogaina.

 

E le mea e leaga le tele o au mea e te maua, ae e te maua lava le loto mama, e te maua au mea uma i le lelei o lou Atua, e te le losilosi vale e tupe e te le'o maua, e te le 'o 'aapa atu i le mea o le lenei olaga, e te fai ai mea uma ma le loto e mama.

 

E 'ese mai lava le olaga faa-pisinisi e faapea, 'E te faaalu le tupe e maua ai isi tupe,' "E le aoga ona e faamaoni tele, e te maua lava le auala e fai e maua ai le tupe,' ia ma le isi mau na faafaipisini, 'E aoga le mea e leaga e te iloa ai ola i le lumanai.'

 

Ua faamaualuga i ona mafaufauga, i le malosi, ma le atamai, i le faasausili ma lana loto faafefeteina, i ona uiga faasausili lea ma ona manatu fia tagata, ma ua le iloa le va ma le Atua o ia lea na alai ona faatumauina lona malosi i le na vaitaimi i ona fili ma atunuu tuaoi ma ia.

 

Ua toe atamai lea o Nepukanesa ma ua toe avatu uma ai lona mamalu ma lona matagofie ina ia mamalu ai lo'u malo o ona talufale ma alii sili, sa ia latou saili mai ia te ia. Lenei, o 'au o Nepukanesa ma faaneenee atu i le Tupu o le lagi, e faamaoni ona ala uma ua tonu, na te mafaia foi ona faamaulaloina e o savavali ma le faamaualuga.

 

O mea nei e fa i lau faitau i ai ma lou suesue i ai i le olaga lenei ma upu uma o le Tusi Paia e faatatau i le olaga lenei ma mea e tutupu mai ia nei.

 

(1) O le olaga mativa e le o se mea e leaga: E sese, lena alaga upu i le faa-le-Tusi Paia, o le mativa i le olaga lenei o lou alu lava o oe e saili, lea e taua mai i le (Roma 12:5-8), 'e faapea i tatou nei le toatele, ua tino e tasi e tasi, ia Keriso ma ua fefaafeagaiai itu tino. O loo eseese foi a tatou mea e tufaina mai i le alofa tunoa ma foaiina mai ia te i tatou; po o le perofeta ia faatatauina ma le tofi o le faatuatua; po o le tiakono, ia faia le faiva o le tiakono, po'o le 'ao'ao, ia a'oa'o atu ia, po o le apoapoa'i, ia apoapoa o oa, o le foai mea ia faia ma le matamau, o le pulle, ia faia ma le filiga, o le fai mea alofa, ia faia ma le loto fiafia.

 

(2) O le tamaoaiga e aumai le fiafia: E sese foi lena mea, ana fai e te maua le fiafia, faapenei o Howard Hughes e maliu fiafia, (1Timoteo 6:17)'Ia e matua fai atu i e mauoa i lenei olaga, aua ne'i faamaululuga i latou, aua foi le faamoemoe i le oloa e faaletumau, a o le Atua soifua, o loo foai, ele mai ia te i tatou mea uma lava e faafiafia ai."

 

(3) O le mauoa e sili atu lea, e le o se agasala. Sese foi le na mau, e le afaina le tagata ua tele ana mea (oloa) e faamanuiaina le tagata e tele mea. (Salamo 8:6) 'Ua e foaiina ia te ia le pule i galuega a ou aao, ua e tuuina mea uma i lalo o ona vae.' E le mea e leaga le tele o au mea, ae a e faia pei ona foaiina mai e le Alii, ma loto faatuatua ia te ia.

 

(4) O le tupe o ala uma o le tuimamau. 'Money is the root of all evil,' E sese foi lena mau, se'i tagai foi i le (1 Timoteo 6:10), 'Aua o e manao i tupe, o le pogai lea o mea leaga uma, ua mananao tele i ai nisi, ona sese ai lava lea o i latou i le faatuatua, , ua tu'ia ai ua ati i latou e i latou i le puapuaga e tele."

 

Ua maua le manuia ua faia i le mea ua i ai, ae ua fai foi ma mea e te Atua ai, ua avatu ia te oe le malosi uma lava, e muamua mea i le Atua ona faatoa fai lea o mea i le lalolagi nei, muamau le Atua o lou Malosi uma lava. O le OLAGA MANUIA o le olaga nei, ae fai mai le isi alaga-upu i le faa-palagi, 'E aua e te alo 'ese mai ai i sou faafiatauli, tago i ai, faafesaga'i lelei ona e maua lea o auala e malo ai.' Amene