Ads by Google Ads by Google

LAUGA: O LE ATUA O LE PUNA O LE OLA

Kenese 12:1-9; Ioane 3:1-15

 

O Nikotemo o le faipule poo le ta'ita'i o tagata Iutaia, aua o ia o le tasi o le 70 o saneterini, o ia foi o le Farasaio, o le 'au tausi Tulafono ma tagata e vaavaai sese i totonu o le atunuu.

 

Le tagata e le iloa poo fea le mea na vaai ai o faia e Iesu vavega, e le iloa pe o le mea na i ai i Kana, lea na faia ai e Iesu le uluai vavega, o le faaliliuina o le sauvai i le uina.

 

Le Farasaio e musu e vaai mai tagata ua sau ia Iesu, ua sau o ia na fai mai, "Rapi e, ua matou iloa o oe o le a'oa'o ua maliu mai mai le Atua; aua e le mafai e se tasi ona fai o ia faailoga e te faia ana e ia te ia le Atua."

 

E le'i talatalanoa ma Iesu i se mea e lelei ai le latou malo, pe talatalanoa ma Iesu i se isi mea e tau i le malo faa-le-lalolagi i le faiga, o tupe e faaalu e aumai ni mea, o le mea tulaga muamua lava, o le faiga e foia ai le malosi o le Malo o Roma. Lea sa pule i le lalolagi i lena vaitaimi.

 

Ae ua sau o ia o le Farasaio, ua ta'utino atu ia Iesu, o Ia o le maliu mai i le Atua, le 'ese'esega lena, e talitonu i Farasaio ma tausi i Tulafono uma ia na faia mai e Mose ma a latou faamamalu i ai, ae maise Tulafono e 10 a le Atua.

 

Ua fesili sa'o ia Iesu poo le a le mea e fai e maua e ia le Malo o le Atua ? o ia o le tagata tausi tulafono, o ia o le tagata e tatau ona maua uma ai le malamala i mea tau i le ola e faavavau, ae lenei ua sau ia Iesu i le maua ai le Malo o Atua ?.

 

Ua fai atu ai ai Nikotemo, e moni oute fai atu ia te oe, a le fanau mai le toe mai le tagata e le mafai ona iloa e ia le Malo o le Atua.

 

Le fanau mai o le tagata e le fanau faa-e-tino, ae le fanau mai o le Agaga, toe atia'e le loto ma le Agaga ia suia ou uiga tuai i uiga fou i le ola fou, i le loto fou iuga leaga uma na e faia muamua, lea pei ona taua i le (Ioane 1:13), 'O i latou, e le o le toto na fanau ai, e le o le manao foi o le tino, e le o le loto foi o le tagata, a o le Atua lava.'

 

Le toe fanau mai o le tagata i le Agaga e aumai i le Atua, o tagata agasala uma ia liliu nei manu o maua le tatou avanoa o loo faatalitali mai ai Iesu mo i tatou.

 

Ia pei o le malaga a Isaraelu ina fai upu a le nuu i le Atua ma Mose ua faapea,'Se ea le mea na oulou aveina ae ai i matou nai Aikupito e oti ai i le vao ? aua e leai ni mea'ai, e leai foi foi ni vai, o loo 'ino'ino foi o matou loto i nei e 'ai faavavau.'

 

Lea na auina mai ai le o gata uogo ua toatele tagaa o le nuu ua feoti ai, ma o loa ia Mose ma fai i ai, 'Ua matou agasala, aua ua matou faia upu i le Atua, atoa foi ma oe, ia e tatalo atu i le Atua ia ave 'ese e ia ia gata ia te i matou.'

 

'O LE ATUA O LE PUNA O LE OLA' e tele mea e faia e ia ia tatou, e mafai e ia ona faamagaloina o tatou agasala, e mafaia foi i Ia ona fesoasoani i le suiga o tatou olaga, e mafaia e le Atua pe tatou naunau i ai i le suiga o tatou olaga tuai.

 

Tagai foi ia Aperaamo, na fetalai i ai le Atua e le tuua lona aiga, nu'u, ma ona tagata o lona aiga ae alu i le mea lea e finagalo i ai le Atua, i le nu'u o Kanana, na tuu uma e Aperaamo ae fai le finagalo o le Atua i lona loto usitai.

 

Aua ua silafia e Aperaamo e maua lona manuia pe a faalogo ma usitai i le Atua, e ui ina e le'o vaai le tino na o le siufofoga lea e faalogo i ai, ae au talitonu e i ai, ma faalogo i ai ma le loto atoa.

 

'O le Atua o le puna o le Ola' ua talitonu i ai Aperaamo e oo ia Nikotemo, tiga le 'ese o lona talitonuga, ae ua silafia e ia le mea moni ma le faamaoni, o Iesu le Alo o le Atua Soifua.

 

Ia faia i tatou ma tagata e talitonu ma le faamaoni i le Atua i le tatou agaga atoa ma le malosi atoa e faavavau lava Amene.