Ads by Google Ads by Google

Lauga: 'O IESU O LE OLA FOU'

Tueteronome 8: 1-10, Mareko 2: 18-22.

 

Ua fesiligia Iesu e le motu o tagata i le le faia faapela o lana 'au soo e pei o le 'au soo a Ioane le Papatiso ma le 'au farasaio i o latou tu ma aga e masani ona faia, o le agapogi.

 

Ia fai atu loa i ai Iesu, "Pe mafai ea aumea a le faatoafaiava ona anapopogi ina o ia te latou te i latou le faatoafaiava ? Latou te le ona anapopogi i ona aso o ia te i latou le faatoafaiava. Ae oo i ona po  e aveeseaina ai le faatoafaiava ia te i latou, ona ia latou anapopogi ai lea."

 

E le'i sau Iesu e aveesea se mea e tasi aganuu na masani ai le aganuu o Iutaia, ma e le'i afio mai foi i le lalolagi e faaleaga i tu ma iuga o tagata ua masani ai.

 

Na afio mai o Ia o le faamafolafola mea uma lava i tagata o lona aganu'u ma ave 'esea mea sese e 'ese mai ai e mea ua masani ai, ae ua tauau ina tuu i tua le aganuu, ae fai le mea valea o le fai uma atu le mea ua latou manonoa i ai.

 

Silasila foi, ma amata i le ave'esega o uiga fai o le 'au soo a le au farasaio e atu i luma o nisi tagata na tutu ai ma tatalo ai, e pei ona fai mai ai Mataio 6:5-7, "A outou tatalo, aua ne'i tautu i a outou upu e pei o nuu ese, aua fa te i latou, o le tele o a latou upu e talia ai i latou; aua ua silasila e lo outou Tama mea ua outou matitiva ai, a o lei ole atu outou ia te ia."

 

Lea na a'oa'o atu ai Mose i lona nu'u o Isaraelu, ina ia tatau ona latou faia mea silisili i le silafaga a le Atua ao le'i taunuu atu i totonu o le nuu ua filifilia e le Atua mo i latou.

 

I le fitu sefulu ma le lima (75)  tausaga a Aperamo, na faatonuina ai e le Atua e alu 'ese ma lona aiga ae alu atu i le nu'u o le a mafai mano ona o le nuu na filifilia e le Atua.

 

O Aperamo, Sarai o le atalii o lona uso o Lota ma isi tagata uma na latou o faatasi i le nuu na faasino atu e le Atua, ma e ui atu i Karana, aluna o More, ma o atu ai mo Kanana.

 

O lea na fetalai atu ai lea o le Atua ia Aperamo, "Ou te foaiina atu lenei lava nuu mo lau fanau, ona faia lea e ia i lea mea o le fata faitaulaga i le Alii, sa faaali mai o ia ia te ia."

 

Le 'ele'ele sa ave i ai e le Alii, se faia ai fata faitaulaga a'o le fanua na avatu i ai e le Alii i lona mamalu, le 'ele'ele na ave 'esea e faapitoa lea e fai uma ai le faiva e toe fa'afoi atu ai i le Alii le taulaga e ala lea i lona alofa ma le faamaoni.

 

'O le mea na foai atu e le Alii i amataga e oo atu i le gataaga, tatou te maua ai nei le Ola e Faavavau i le isi ola pe'a tatou oo i ai, i le Alofa faamaoni a le Alii e oo i le faavavau lava.

 

Amene.