Ads by Google Ads by Google

LAUGA: IA FAI LE ALOFA MA TALITA I E ITA MAI

2 Tupu 6:14-23, Mataio 5:38-48

 

O iina i le mauga lea na fai ai le fetalaiga lea a Iesu, o loo faaigoaina lava e oo mai i le taimi nei 'O LE MAUGA O FAAMANUIGA' lea e tu i le NW poo Matu i Sisifo o Kapanaomi ma Kalilaia, e oo atu ai i le mauga i luga o le mauga o Taperu (Mount Tabor) ma le mauga o Emani poo (Mount Herman).

 

E ui ina faigata i le tagata faamaualuga i le olaga lenei i mea ua fai mai ai le Mataio i le apoapoaiga a Iesu ma fai i le motu a tagata i le Mauga na fai atu ai i le motu o tagata, "Ia e alofa atu i le lua te tuaoi ae inoino i le ita mai ia te oe.

 

A ou te fai atu a'u ia te outou, ia outou alolofa atu i e ua ita mai ia te outou, ia outou tatalo foi mo foi mo e faasaua mai ia te outou, ina ia faia outou ma atalii o lo outou Tama o i le lagi."

 

I le Teuteremone 19; 21 ua masani ai le olaga faa Isaraelu i le tulafono lena, na ola mai ai le atunuu i le fia afe tausaga, ao lenei ua saunoa mai lo tatou Faaola, e maua ai le ola faa-le-Atua ia tagata uma na faalogo ai.

 

O le mea tonu lena ua taunuu ai le tatou matua, IA FAI LE ALOFA MA TALITA I E ITA MAI.

 

Ia faia mea uma lava i le Alofa i e ita mai, lana uiga e le ita i le e ita mai ia te oe, ae o le mea o le alofa o le ki lena o lou faasoaina ma lau feutanaiga i le tu faa-kerisoano mai i totonu o lou loto o le ALOFA.

 

Ua fai mai le tulafono a Mose lea e tau mai le Teuterenome 19:21 "Aua nei e alofa ia te ia, a ia sui atu le ola i le ola, o le mata i le mata, o le nifo i le nifo o le lima i le lima ma le vae i le vae."

 

O le tulafono lena na faia ina ia aua nei finau vale le isi i le isi uso a tagata, ia ola ae le tagata Isaraelu ua uma ona iloa lelei lava le mea e fai ma le finau vale pe a tupu mai ia le mea lena.

 

O lona uiga sa lelei le faaiuga ae tiga le faamamaluina o lena tulafono i a latou o e agasala pe a mafaufau i ai i le taimi e faataunuuina ai.

 

Ua leai se nofo filemu i tagata i le isi tagata, i tagata ua maua e le tulafono, ua leai se IA FAI LE ALOFA MA TALITA I E ITA MAI, ae o le fai lava le mea i le ita ona o lea ua afaina le tino o le agasala i le isi.

 

E 'ese'ese le mea na ma o ai le 'au tau a Suria e 'ese le finagalo o le Atua, na tatalo lana auauna o Elisaia e faailoa mai ai le Mamalu o le Atua i tau mai e le leai se mea e faigata ia Ia, o le kariota afi ma solofanua ma tagata i tietie ai, o mea uma lava e faailoa mai ai le Matautia o le Atua ma lona Mamalu, e leai se mea e faia i le lalolagi e le Silafia e ia.

 

Ua o mai ma aumai i le Perofeta Elisaia ua avatu i totonu o Samaria, ua faapupulaina o latou mata, ua fafagaina ma feuinu ia na maoona ona latou o ai lea i Suria i le latou Tupu, e lei toe i ai se mafaufau e feoti lava e le toe o e fai Isaraelu ma latou fili.

 

Ia fai le Alofa ma talita i e ita mai, lea na fetalai ai Iesu i le Feagaiga Fou, 'Ua outou faalogo, ma fai mai, E suia le mata i le mata, e suia foi le nifo i le nifo" a ou te fai atu a'u ia te outou, auau nei e tetee atu i le leaga, ai se na te po mai i le lou alafau taumatau, ia lelei atu ia le isi.

 

Le faigata ona talia i le loto o le tagata e loto tiga ma e manatu ane ia e ma ta mafaia i lona malosi ua taui i le tagata lea ua agasala poo ua sese i le la va.

 

Ia fai mai le tatou matua, IA FAI LE ALOFA MA TALITA I E ITA MAI, e te mafaia mea uma i le Alofa ma le loto mama e maua ai e i tatou le Alo e Faavavau. Amene