Ads by Google Ads by Google

LAUGA: IA FAATALI MA LE LOTO SALOMA I LE AFIO MAI O LE ALII

Isaia 1:1-9, Mataio 3:1-6

 

I le tala'aga o le faamamaina poo le papatisoga o tagata Isaraelu na amata i le 'faamamaina'  o tagata ua agasala i le va ma le Atua, i le faatonuga lea na tuu ai e le Alii ia Mose ina faatonu ai le fanauga uma lava a Isaraelu.

 

Ona faia lea e Isaraelu e pei o tulafono lea e tusia i le Esoto 30:17-21' ua faapea mai, 'E te faia le taanoa apa memea, ma lona tulaga i le apa memea, e mulumulu ai, e te tuuina foi i le va o le fale fetafai fetafai o le faapotopotoga ma le fata faitaulaga, e te sasaa i ai le vai, e mulumulu ai Arona ma ona atalii o latou lima atoa ma o latou vae. A latou o i le fale fetafai o le faapotopotoga ia latou mulumulu i le vai, ne'i latou latou oti, pe a latou te auauna ai e susunu ai le taulaga e fai i le afi i le Alii. Ia latou mulumulu foi o latou lima ma o latou o latou vae, ne'i latou oti, e fai foi ma tulafono a faavavau ia i latou, o ia ma lana fanau i e latou tupulaga amuli.".

 

Ia ma le (Levitiko 11:25) "Ai se ave foi se mea mate o ia mea, e ia e ia ona ofu, e leaga fai o ia seai oo i le afiafi." o mea uma nei na faia e le fanauga o Isaraelu e toe faamamaina ai ona o se mea ua leaga ai.

 

Ma le (Numera 19:17) "Latou te au mai foi mo le tagata ua leaga nisi lefulefu o le povi fafine na sunua, o le taulaga mo le agasala, ma latou avene i ai se suavaipuna i se ipu."

 

Fai mai le mau faa Isaraelu, o le vai e ola e tatau lava ona faamamaina ai tagata i le taimi e faamamaina ai, ae o le papatisoga na faia e Ioane, na faaaoga le vaitafe o Ioritana e lana papatisoga i le feagaiga fou.

 

E pei ona taua mai i totonu o le (Mataio 3:6) "Ona papatisoina foi i latou i Ioritana e ia, ua ta'u atu e i latou a latou agasala." ua ta'u atu foi e ia, o ia na te papatisoina atu i le vai ao lea e afio mai le Mesia na te papatisoina outou i le Agaga Paia.

 

Lea na fai mai ai Ioane le papatiso i le (Mareko 1:9-13), "O ona po ia na maliu atu ai Iesu mai Nasareta o i Kalilaia, ua papatisoina foi ia e Ioane i Ioritana. Ua maliu a'e o ia nai le vai, ona iloa loa lea e ia o le lagi ua masae ma le Agaga Paia ua afio ifo i ona luga e pei se lupe. Ua oo mai le siufofoga mai le lagi, ua faapea mai, 'O lou Atalii pele oe ou te fiafia ia te oe.'

 

Ua uma le papatisoina Iesu e Ioane ona amata ona amata loa lea o lana galuega i le talaiga o le Malo o le Atua i tagata Iutaia ma tagata Isaraelu i lena vaitaimi.

 

A'o le tatou matua e faatatau i le afio mai o Iesu i le auala pei lava o tagata, ua soifua mai e pei lava o tagatanu'u ua soifua mai pei lava ia o se tagata faatauvaa, i lona soifuaga, ae le iloa e tagata Iutaia o ia o le Alii o Alii, o le Atua o Atua o le Tupu o le Lagi ma le lalolagi.

 

Aua na sauni uma le lalolagi i le faamanatuina o le aso soifua o le Alii ina ua mautinoa e le lalolagi e moni ma faamaoni o le Mesia lea, ona faamanatuina lea e le lalolagi e oo mai i le taimi nei.

 

Lea na taua e Isaia, le nuu ua tuulafoai e le Atua i le feagaiga tuai, e iloa e le povi na te tausia ia, ua iloa foi e le asini mea e fagaina o ia, ma le tagata na te tausia o ia, a'o Isaraelu ua le iloa e i latou ma ua le mafaufau i latou.

 

Ua latou 'ino'ino i le Paia o Isaraelu ua agasala tele lava o le tupulaga amio leaga ua latou lafoiina le Atua, se a le mea e toe sasaina ai outou ? e afua i le alofivae e oo i le ulu e leai se mea e sao ua papala uma i latou i loto atoa ai ma amio, ua leaga ua le iloa e i latou le Atua.

 

Ua tutusa lava Isaraelu ma Sotoma ma Komoro, ua leaga lava i le silafaga a le Atua e ana e malosi atoa, ma poto atoa ma le malamala atoa e oo i le faavavau lava.

 

O loo faapea mai le Alii, "O mai ia, ina tatou filifili ia, e ui lava ina pei o ofu mumu a outou agasala, e sisina ia pei o le kiona, e ai lava ina mumu ia e pei o le ie ulaula, e avea e pei o fulufulu mamoe. Afai tou te gauai ma outou faalogo, tou te aai ai mea lelei ma laueleele. A e afai tou te le mafafai ma outou outou fouvale, e faaumatia ai outou i le pelu, aua ua fetalai mai le fofoga o le Alii."

 

E tuu avanoa le Alii talu lona alofa ia tatou, e ui lava ina tatou piopio solo ae tumau lava lona alofa ia tatou le fanau leaga ma le agasala soo i ona luma, e tuu pea e le Atua le avanoa i le tagata o le taualuga o ona galuega.

 

Tatou faamama o tatou finagalo ma o tatou loto aua e afio mai le Alii i totonu o a tatou loto pe a tatou faia lona finagalo i le moni ma le faamaoni, ia 'IA FAATALI MA LE LOTO SALAMO I LE AFIO MAI O LE ALII.

 

Na o le pau lena o le loto e manoamia e le Alii, o le loto ua salamo moni e fia afio mai i ai le Alii, Amene.