Ads by Google Ads by Google

LAUGA: IA ASAMO TASI I LE ATUA

ESEKIELU 18:1-9, MATAIO 7:7-14

 

O le a lenei mea ua taua o le 'asamo' i la tatou matua i le vaiaso lenei ? pule oe i sou faauigaina o lenei upu, a'o lou iloa i le upu 'asamo' o le saili atu i mea e 'ai, pe aisi atu i mea 'ai.

 

Ua manatu ifo lava le 'au farasaio ma tusiupu o 'i latou ua sa'o le latou manatu ona o i latou ia e tausia poloaiga a Mose, ona o le mano'a e faalogo atu tagata uma i le latou tulafono e pei ona latou teuina, ae tele lava ina sese.

 

Le mea na na fetalai mai ai Iesu, "Aua tou te faamasino atu ina ne'i faamasinoina outou. Aua o le faamasinoga tou te faamasino atu ai, e faamasinoina ai outou, o le fua foi tou te fuaina atu ai, e toe fuaina mai ai ia te outou.'

 

Ma faaiu fetalaiga a Iesu, "O lenei, ai se faalogo i a'u upu nei, ma faia e ia, ou te faatusaina o ia i le tagata poto, ua na faia lona fale i luga o le papa; ona to mai lea o uaga, ua foi tafega, ua agi mai le matagi, ua pesi mai i lea, a e lei pau lava ia aua ua faavae i luga o le papa."

 

Manatua pei a ona saunoa Paulo i le (Roma 14:10) "O oe na, se a le mea e te faasala ai i lou uso ? O oe na  foi, pe se a le mea e te ta'ufaatauvaaina ai lou uso ? Aua tatou te laulaututu uma lava i luma o le nofoa faamasino o Keriso."

 

I le vaitaimi nei tele ona tatou ua tusitusi lima i le isi uso a tagata, ma faapea atu, 'O oe ne'i e faapea atu, "Ana le fia poto lava le olomatua, toeaina, le teineitiiti, la tamaitiiti la le….soia ia le fai ma mea e sese i luma o le Alii.

 

La e fai mai Paulo i le (Roma 13:8) "Aua ne'i ia te outou se mea e tasi a se tasi tagata, a e tau lava o le fealofani, aua ai se alofa atu i se tasi tagata, ua atoatoa ona faia e ia o le tulafono."

 

E tolu lava mea lena na fetalai mai ai le Iesu i ai tatou, 'ole atu, saili atu, ona toina ma lea,' o lona uiga o le tatalo lava e faatauanau atu ia Iesu, manatua o Iesu na afio mai o Ia i le lalolagi lenei, na tatalo lava e taimi ua maua ai sana avanoa i lona Tama. E moni ma e faamaoni o Iesu o le Atua, ae leaga ua 'ese'ese mea ua i ai, o Iesu ua maliu mai e faaola le lalolagi, e le'i afio mai faa-Tupu ae na ui mai i le auala maualalo lava, o na fanau mai i lona tina o Maria, ina ia faaolaina le lalolagi uma.

 

Aua na fetalaiga a Iesu, "Aua e va apiapi le mea e ulu atu ai tagata ua sao, ae va tele le faitotoa le faitotoa e ala atu ai e ua malaia, e toatele foi i latou ua o i ai. Aua e va apiapi le faitotoa, e lauitiiti foi le ala e tau atu i le ola, e toaitiiti foi i latou foi i latou o e maua."

 

I le feagaiga tuai ua faapea mai i le tusi o le Esekielu 18:1-9, i se fasi faitau e faapea, Se a le mea ua outou fai ai lenei faatusa i le lau'ele'ele o Isaraelu, e faapea, Ua oo mai le afioga a le Atua ia te a'u, ua faapea mai, "Ua aina e tama o vine moto, ae magiagia ai nifo o le fanau."

 

E lei faasaua foi o ia i se tasi e lei faoa foi se mea ua foai atu ana mea e 'ai e le fia 'ai, ma ua faaofuina e ia le ua le lavalava.

 

Ae a fanau mai se tamaitiiti e amio leaga e oti lava i le amio leaga e pei ona taua mai i totonu o le (Esekielu 18:24) A e afai e liliu 'ese le ua le ua amiotonu i lana amiotonu, ma ua fai amio leaga ma ua fai e tusa ma mea uma e inosia e faia, e le ua amio leaga, e ola ea ia ? O lana amiotonu uma na ia faia, e le manatua,o lana agasala ua ia agasala ai, ma ona sese ua ia sese ai, ona o ia mea e oti ai o ia.

 

E pau lava fuiniu i luga o le lapalapa, o le tagata ma lana agasala, o le a le mea ua filifili i ai, o lou lava faaiuga, pe e te filifilia le ola poo le oti, e le fai fua lava e matua ae magiagia ai nifo a le fanau poo ua, 'Ai ma le foa mea a Losi' fai mai lo tatou matua, IA ASAMO TASI I LE ATUA.

 

Ia tatou lava nei o tatou aisi i mea faaletatau ma maimau la tatou ola, ae o le tuu mai le avanoa i Iesu, tatou te salamo ai ma faatuatua atu ia te Ia e ala lea i le talitonu atu ma taaga e tatalo ia Iesu lo tatou Alii ma le Faaola.

 

Tatou sui nei, nei meaane ua tatou tuai i le ola e faavavau, faavavau lava Amene.