Ads by Google Ads by Google

LAUGA: E LE VAOIA MEA TONU MO LE OLA FAAPAIAINA

Isaia 42:18-25, Mataio 3:11-17

 

Ia muamua ona iloa e le 'au kerisiano le mafuaaga o le fanau mai o le Ioane le Papatiso ma le mafuaga na maliu mai ai i le lalolagi nei, pei ona taua e le Isaia 40:3, "O le leo o le ua alaga i le vao, Ina teuteu ia outou le ala o le Alii, ia outou faalauleleia le ala tele i le vao lafulafua le ala tele i le vao lafulafua le ala o le mo le tatou Atua."

 

O lona uiga ua leva ona faataatitia fuafuaga ia a le Alii pei ona faia mai valoaga e lona Perofeta Isaia se ia oo ina faataunuuina ina ua soifua mai le Mesia, lea e taunuu ai lo tatou matua o lenei vaiaso, 'E le vaoia mea tonu mo le Ola faapainaina.' o lona uiga e le vaoia fuafuaga paia a le Atua ua leva ona faataatitia mai mo le lalolagi atoa, e mafua mai i le Kenese ina ua faaleagaina le lalolagi matagofie ua uma ona faia e le finagalo mae'ae'a a le Atua.

 

E tusa pe na faaleagaina fuafuaga a le Atua i le tiapolo i le amataga i uluai tagata, Atamu ma Eva, e le malolo ai le Atua o ia e toe faia se mea e toe aumai ai tagata o Isaraelu ma tagata o le lalolagi i le manuia e faavavau, e tiga ona faia mai e le tiapolo ona o le malosi o ona faaosoosoga ma le suamalie i le faiga e tososina nofie ai le tagata ola, ae le malolo le Atua i lona faamagalo mai ia i le tagata na faia.

 

O a'u nei ou te papatiso atu ia te outou i le vai ina ia salamo, a e peitai o le mulimuli mai e silisili o ia ia te au, e le aoga a''u ona tauave i ona se'evae, o ia lea na te papatisoina atu ia te outou i le Agaga Paia ma le afi."

 

Na fai ma a latou tu ma aga o le atunuu o Isaraelu, ina ua oo i totonu o Kanana ma faia ai lava lea na tu ma aga o le atunuu, e oo ina ua fai le Malumalu o Siona, e fufulu o latou vae faatoa e ulu ai i totonu o le Malumalu. Na sau lea o Ioane le Papatiso, ua faia lava i Iutaia e fai ai ma faamamaina o o latou agasala.

 

Na le toe faia lava lea ina ua uma atu Malaki, ua leai se Perofeta e toe faia ia tu ma aga i tagata Iutaia, ae na sui e Ioane le Papatiso ina ua toe vaaia foi e Iutaia le tagata amio-i-atua.

 

Aua ua latou le leiloa le leaga o le mea o loo latou faia, e manoa Ioane e o mai i lalo ia latou mafaufauga o le fia-tagata, o le fia mata-muamua, o le fia-Atua o le manatu faasausili ma uiga uma e faia e i latou e taua, o le taua i latou o le 'au faaleaga e 'ese le mea o saofafai mai ai.

 

Na latou manatu o i latou ua saofafai mai e mea maualuluga, ua latou le iloa isi uso a tagata, ua latou vaai maualalo i le toatele o tagata nuu, ua pei lava oni sifi, ae le iloa e i latou e pei lava ua ta vaai ia 'Petelo ma Sumeo'.

 

O loo tusia ai i le Luka 11:13, "O lenei, o i outou e leaga, afai ua iloa e outou ona avatu o mea lelei ma outou fanau, e le sili ea ona foaiina mai e lo outou Tama o i le lagi le Agaga Paia i e ole atu ai ia te ia ?." o loo taumafai pea Ioane ia tasi le loto ma le Agaga uma o i tatou e taunuu ai le upu a le Ioane 7:38, "O se faatuatua ia te a'u, e faapei ona fai mai o le Tusi, E tafe mai o vaitafe mai totonu ia te ia, o le vai ola lava."

 

I le tusi o le feagaiga tuai i le Isaia 42:18-25, o le tau mai ai le faaiuga ma faia e le Atua i lona nuu o Isaraelu i lona le fiafia i ai, i le latou faatamala ua alai ona latou pauu i le malaia i le oo i ai, i ia latou agasala ua oo ai ia Iutaia le malaia, ua latou su'eina mai lava ona o le fiafia i le agasala.

 

O le faaumatia le 'au le 'au 'ino'ino i le finagalo o le Atua ua fai lava a latou mea mataga ma mea e le'o fiafia i ai le Atua se'i oo ina totama'i le Atua ma le alofa i ona tagata, ua oo lea o le malaia ia te'i latou.

 

2 Peteru 2:5, "O outou foi, ia atiina ae outou pei o mea ola, o le fale faaleagaga, o le au ositaulaga paia, e avatu taulaga faaleagaga e malie i le Atua ona o Iesu Keriso." Manatua lo tatou matua, fai mai 'E le vaoia mea tonu ma le ola faapaiaina.'  Ua afio Iesu i le lagi ae auina mai lona Agaga Paia pei ona poloaia e afio mai le Agaga Paia e tau tualua ma i tatou le taua ua fai nei i lea aso ma lea aso i le tatou te te'ete'e atu ai le fili ma ona faaosoosoga i aso uma lava e oo i le taimi tatou te maliliu ai.

 

Ia tatou faia le mea e finagalo ai le Atua, ia faapaiaina lou Agaga atoa ai ma lou loto, ia tatou maua uma i le salamo ma tuu atu i le Alii mea uma tatou te manana'o i ai, ona foia mai lea e pei ona faia lona masani, ia faamama o outou finagalo ma lou tatou loto.

 

Ona papatisoina lea o tatou i le Agaga Paia ma le Afi, Amene.