Ads by Google Ads by Google

Lauga: 'E FA'AA'UPEGAINA E LE ATUA ONA TAGATA FILIFILIA'

Ieremia 1:1-10. Mareko 3:31-35

 

Ua fesili atu le Alii, "O ai lou tina ? o ai lou tama ? o ai o'u uso ? o ai ou tuafafine ?. E le iloa pe na fesili i ai, O AI LOU AIGA ?." o se fesili e iloa ai e le'o fia i ai le tagata lea i totonu o le faalapotopotoga i le faa-le-aiga, ua fia 'ese, ua le iloa ni ona tagata o lona aiga.

 

Ua le o toe fia i ai ma ona matua, uso, ma ona tuafafine ua le iloa sona tino i le olaga lenei, ua fai 'ese, ua le iloa poo le a le mea ua tupu ai i lona olaga faaletino.

 

Ua le aiga ma tagata moni o lona toto i lenei olaga, ua le toe fia taua fo'i e ona uso o sa latou uso, e ona matua o se la tama, e ona tuafafine o se latou tuanane.

 

Pe a fuafua atu ai lava i lona saunoaga lea ua fai, ua tatau ona latou mama, pe a fuafua atu ai le le fia fai matua, uso, tuafafine ia 'i latou uma.

 

Ana latou ola faatasi, taalo faatasi, 'a'ai faatasi, momoe faatasi, o faatasi i le aoga, fai feau faatasi. A o lenei ua ta'u atu, "O lou tina lea i fafo o loo saili ia te oe.".

 

Pe sei ia alu atu foi i ai, ma fai i ona matua, "Ua leva ona tou o mai alii", ma fai i ai, pe fai fo'i i ai, "Lea ua atoa lou 30 tausaga, o lea oute iloa lava e a'u alu atu i le tatou fale."

 

Pe ai ona o le tu lava lenei faa-Iutaia ia, ia maopoopo uma mai le fanau, se'i vagana ua fai toalua le teine ona alu lea e nofo-tane ae le itu tau-tama e nonofo lava ae maise ai le ulumatua, e i ai Iesu.

 

Ua tautala Iesu i le mana o lona Tama Moni lava lea na ia auina mai Ia, "Faauta i lou tina ma o'u uso ! Aua o le faia le finagalo o le Atua o lo'u uso lea, ma lou tuafafine, ma lo'u tina."

 

Ua silafia lava e Iesu le aiga faale-lalolagi, ua na silafia ona uso moni i le olaga lenei na ola mai, ma ona matua ma ona tuafafine i le olaga lenei.

 

Ua saunoa o Ia o ia o le Alo o le Atua Soifua, ua le toe saunoa ia e uiga i lona aiga faale-lalolagi ae ua ta'u sa'o lava a le mea na auina mai o Ia e lona Tama o i le Lagi.

 

O le foma'i mo e o mama'i, o le foma'i sili lea mo 'i tatou Agaga ma e tatou vaivaiga, i le olaga lenei e tatou te nonofo ai i se tama'i taimi lava lenei.

 

E fa'a'aupegaina e le Atua ona tagata filifilia e ala lea i le faia o le Finagalo Paia o le Atua, e te le mativa i upu faale-Agaga, e te maua mea e fai ai lona finagalo i le lalolagi lenei e pei ona tatou i ai.

 

Manatua, 'E fa'aaupegaina e le Atua ona tagata filifilia."

 

Amene