Ads by Google Ads by Google

Fagogo: Tama o le CIA

O le mea ua tupu, ua manino i suesuega ua faia le mea valea a tagata o lo o faia i fanau a tagata milionea, o le ave faapagota lea o i latou ma ta loka i Europa. O le taimi lava na maua ai le au faagutugutulua lea o lo o aumai e le CIA, amata loa ona kili e le vaega leaga le au ula ia.

Ua maua le talufono lea o le a maua uma ai tagata lea, e maua ifoga e lavevea i le tulafono lea e taua 'International Law Code number (24 B.)' O lou avea lea ona faamatalaga i uiga i lea e leaga ai tagata lea ua faigaluega i ai e uiga e tagata faatino ai se mea, pei o le 'au au faaleaga mea terolisi. (promoting terrorism).

Na mautinoa e le CIA na faaaoga e Leoleo a atunuu ia e maua sefulu tasi i atunuu na tupu lena  ituaiga mea, o tagata na avatu uma i ai faatuatuaga o le latou pule i 'a latou.

Ae o le tupe na mafua ai ona sao i totonu i totonu faiga fa-terorisi, e tau mai loa o le miliona le tupe e ofa mai PLO i ai, ona uma lea o le latou faamaoni ia latou pule ae ta'u Bank Cooperation i lena aso.

I le vaaia i le faafetai uma o le 'au vaega milionea lea na aumai e alu i E-mail e faamalo mai i le tama o Eteuati e lona loto toa mo le faiga o le nei mea, na alu ai ona faafesootai ai le Pentagon ma fafesoota'i ai loa e le Pentagon ia le Navy Seal ma fai loa le osofaiga lenei.

Ua ofo mai uma ia Eteuati e faaavanoa mai le latou aso i mana'o ai i se ai se taimi e o atu ai i le latou atunuu e tafafao atu  ai ma taimi e le mananao ai pe tusa ai.

Ao le taimi lena i le musu o le teine o Sera e toe faalavelave mai se isi mea ua mana'o le teine ua lava le fia masina lea na ave faamalosi ai lana ou e le 'au terorisi.

O le taimi nei ua mana'o lava e uma le TV i a latou inteview ae se'i o la o i le fale ua leva o le faapologa laua i lenei mea.

Sa tele ni TV tetele na manao mai i le taimi e fai ai se latou polokalame i faatatau i le uiga i le mea leaga lea o le maua mai ina o tagata lea na tuu atu i ai se faamoemoega ma le talitonu na avatu i ai e tagata maua mea ia.

Na tali e Eteuati le TV a Italia e alu atu e fai sana tautala i le mea lea tupu mai ai nei i le ave atu uma i ai le faatuatuaga ao lenei ua sili ai le tupe, ua leai se toe manatu i lona ola, i le toe foi mai o le 'au terorisi ia te ia i le fai i ai se mea valea, pe fasiotia.

"Ae e se lava le mea na faatauina 'ese le iloaina o loo i ai se tupe e 'ese ma le tele, o se tupe manaia tele lea e ofo ina mai, ae le iloa tua o le tupe lena."

Na toe fai mai Eteuati, "E i ai le tagata e toatasi lea na tau mai i le lavea o lana taavale i luga o le auala, ua ta'u mai ua moe. Ae o lou talitonuga na tau mai loa ua oti le tagata lena, ua ou iloa tonu lava ua toe amata ona toe o mai i ai le 'au terorisi."