Ads by Google Ads by Google

Ete fia Poka?

AUA E TE MOE I LE FALEASA

Sa i ai se tasi ulugalii na o i le lotu, ua fai soo lava le mea lea a le tamaloa o le moe i totonu o le falesa aemaise lava i taimi e fai ai le lauga.

Amata le lauga, fesili mai loa le faifeau, "O ai e na faia le lalolagi i aso e ono ?." ae amata loa ta'agulu le tamaloa lea, tago ai le fafine tutui le vae i le pine, na te'i ae i luga lou tama lea na fai ai, "Oh GOD…!!!!

Fai mai le faifeau, "Aumai sa tatou pati….sao lelei le tali lea…..!!!!, toe fesili mai le faifeau, "O ai na maliu i luga o le satauro ona o a tatou agasala ?."

Ao o le taimi foi lea ua amata ona ta'agulu lou tama lea, tago foi le fafine ma tutui i le pine saulopo, ia ua te'i ae lou tama lea, "Ohhhh Jesus Christttt…!!!!!!"

Fai mai fio le faifeau, "Aumai se tatou taulaga patipati lena…..ua sao le tali."

Na oo le lauga ia Atamu a Eva, fai loa le faifeau, "O ai na te silafiaina o le a le tala a Eva ma fai ia Atamu ?." ao le taimi lena ua toe amata foi ona ta'agulu mai i luga lou tama lea, tago foi le fafine ma toe tutui foi i le pine saulupo, ia te'i ae loa le tamaloa lea ma fai mai lea i le fafine, "E KOE KUUKUU MAI LOA LAU MEA LEGA OU TAGO AKU LOA I LE GAGAU LOA…..!!!."

O A'U O ATAMU JR.

Na alu le asiasiga o le Ofisa Faatoaga i Savaii, ua o taamilo i faatoga

Ina ua pogia sa fai atu loa le isi fafine e i ai lana fa'atoaga a tagata ia na tusi mai i le Ofisa e manamia se latou fesoasaoni.

Ina ua oo i Asau le asiasiga sa malolo ina ua po le tama JR Atamu, Aperaamo ma Apelu i le fale o le fafine ua oti lana toalua, o Sarai.

E vaai atu lava le tama lea o Aperaamo, e fia alu lava le fafine i le tama lea JR Atamu.

Sa oo loa i le taimi na momoe ai, ae tolotolo loa le tama o Aperaamo i le potu o le fafine, na fai atu i le fafine i ai o ia o JR Atamu.

Na toe o mai i Apia, lua masina ae vili mai loa le loia ia JR Atamu e alu atu i lana Ofisa e late talanoa.

Uma ona talanoa ma le Loia a le fafine, sau loa i le latou Ofisa fesili loa ia Aperaamo pe na alu i le potu a le fafine i le aso na momoe ai i Asau, e fai atu ia Aperaamo ae toatuli ma sau loa ma le faatoesega.

Ae fai aut JR Atamu, "E leai e le o le mea lena na ou fai atu ai, na ou iloa lelei lau mea na fai i lena po, ua maliu le fafine o Sarai ae uili uma mai ana pasi, taxi, ma le faleoloa ia te a'u….UA OU TE'I FOI AU IA…..!!!!!."

NA E VAAI IA IESU

E fai le papatisoga i le vaitafe lea e i Vaisigago a le isi Ekalesia Tauati Ae i le isi aso lena, na oso mai ai le isi ona e alu atu foi e taele i mea tonu na e fai mai ai le papatisoga.

Tago loa le isi tagata lena ua tulei mai le ona i le vaitafe i lalo i le faifeau, tago atu loa faifeau toso mai le ona lea ma lolomi loa i lalo i le vaitafe.

Ea ae i luga fesili atu le faifeau, "Ua a, ua e maua le Faaola ?." e lei tali mai lau tama lea, ae toe tago atu toso mai lolomi i totonu i le vaitafe, ave ae i luga toe fesili atu, "Ua e maua le faaola…..a ea ?"

E lei fai maia se tali a le ona lea, ia ua tago atu loa le fai faifeau toso mai ma lolomi foi i lalo i le vaitafe.

Faalogo atu le ona lea, ua tauau ina a malemo i faiga a le faifeau lea,

fesili faatolu atu loa le faifeau lea, "Ua e maua le faaola ?." ae fai mai le ona lea, "E MAUTINOA LAVA O I NA LEILOA AI LE FAAOLA…!!!!!."