Ads by Google Ads by Google

E te fia Poka?

E LE PULE LE ISI I LE TASI.

Na tumutumu le atunu'u o Rusia i le mea na fai ai le lauga fa'a-Evagelia a le isi failauga lena. Na tumu atu i ai le to’atele o tagata i le fa'alogo fo'i i tala o lauga a le tagata, i le lauga lelei o lenei failauga.

Na amata loa le lauga fa'a-Evagelia a le failauga lea, alu alu le lauga a ua tumu atu tagata, tete'i tagata na i ai uma i totonu o le malae lea na fai ai lefa'a-Evagelia.

Ua tiga taliga a tagata na i ai uma i totonu o le malae, i le tamaloa meauli e to’atasi lava na i ai, o le uma lava o le lauga a le fai-Evagelia, ia tu i luga le meauli, "Halleluia…!!!!…halleluai…Amennnn…!!!!"

Tiga lava na leai ni tagata o fai atu i lena taimi, ia tete'i lava le ‘aumatamata i le tu i luga o le meauli, "Hallealuia….Amennnn….Halleluia…"

Tufa mai loa ia palanikeke i tagata, fai atu loa le security lena i le meauli, "Vaai a'e polomisi mai, e te le toe vala’au i luga, ma e fa'alavelave i isi tagata, ona ou avatua lea o sou palanikeke ?.

A 'e tete laugutu o se meauli i le malulu, titilo le meauli i le palanikeke, toe titilo i le fai fa'a-Evagelia i le manaia o lona lauga lea e fai, e le toe kea le meauli i se palanikeke, ae tu a'e i luga.

"PE KALANIKEKE..PE LE PALANIKEKE….HALLELUIA !!!…AMENNNN…."

UA FAI SI PISA….!!

Ua alu le va'alele e o i le isi Sitete lena, ae o le to’atele ia o tamaiti na o i le va'alele, ua fai solo ta'aloga i totonu o le va'alele. Telefoni mai loa i le teine o le va'alele, "Suga o le a le mea e pisa mai tua i'ina ?" ae fai le teine o le va'alele, "A mea o nei mau tamaiti…o le a e tuli solo ma fai la latou lakapi i totonu o le va'alelel…!!!"

Fai atu le kapeteni o le va'alele i le teine, "Fai i ai i tamaiti e o i fafo e fai ai la latou lakapi.