Ads by Google Ads by Google

E te fia POKA?

SUI LE MAFAUFAU

 

Oo loa i le aso Sa, o loa i le lotu le tamaloa o Etuale ma lona toalua ma le fanau, e sauni loa le faifeau e fai lana lauga, ae toe oso Etuale i fafo ma le falesa ma alu loa i le taavale ae faasasao e fai lana tamai pisinisi, e leai ma se isi na iloaina le mea ua alu agai i ai, ae fetaui lava le uma ane o le loto ae toe saofai ma le tamaloa i totonu o le fale, pei lava e leai sana pisinisi sa faia.

 

Ua o i le fale ae toe manatua loa e le tamaloa ua galo lana pulou i totonu o le mea lea e tatau ai pulou i totonu o le falesa, toe oso atu loa i le taavale e tau su'e atu ua le ai, ita loa le tamaloa ma fai mai, "Ua oo loa i le vaiaso lea, o'u alu loa e gaoi mai soo se pulou i le falesa."

 

Ina ua amata le lauga a le faifeau, fai mai le faifeau, "Soia tuo te mulilua, alu lava le tagata ia i lana paga ua ia filifilia ma faamaoni i lau tautooga.."

 

Uma le lotu alu loa i fafo le tamaloa o Etuale faatali mai loa le faifeau, "Manaia tele lau lauga lea na fai mai ananei, faamalo lava le sauni."

 

Fai atu loa le faifeau, "O le a mea se mea na e faalogo i ai e aoga mo oe i lenei aso Sa ?." fai atu Etuale, "Faafetai o le mea sili ua ou manatua le mea na galo ai lo'u puluo i le aso Sa lea ua te'a!!."

 

FEA O I AI IESU

 

E fai le papatisoga a le isi 'aulotu sa fai i totonu o le vaitafe lea e i tafatafa o le Loto a Samasoni i Malifa i Apia, ae tofu atu loa ma le isi ‘ona lea e kolosi le vaitafe e aga'i i le latou fale, ao lea e fai papatisoga a le 'aulotu.

 

Na tepa mai i tua le faifeau ina ua uma ona papatiso le isi ana mamoe, ae fetaui loa ma le faatafatafa atu o le ‘ona lea, tago mai loa le faifeau toso atu loa ma le ‘ona i totonu o le vai, avatu loa ma faamagoto loa i lalo, ma toe ave a’e i luga, fesili atu loa i ai  "Ua lua feiloa'i ma Iesu ?."

 

Fai mai le ona, "E leai…!!!!." ia toe tago atu le faifeau toe lelemo i lalo toe ave  a’e i luga, fesili atu i ai, "Ua e maua Iesu ?." ao le taimi lena ua faalogo ifo le ‘ona au tau ave mea a le lagi ma ua tau le manava i faiga a le faifeau.

 

"Ua e maua Iesu?." la e tau mo le ma lava si ‘ona ma fai mai i le faifeau, "Eeeee leaiiiiii……!!!!!." ia toe lelemo foi i lalo e le faifeau, toe ave a’e loa i luga, fesili atu i le ona, "Ua e maua Iesuuuuu….!!!!!."

 

Fai mai loa le ‘ona, ua amata ona faali'i ma avaavau mai loa i le faifeau, "E te mautinoa lava o i e iloa ai Iesuuuuuu……o lea fiu kagaka e tau su'e e leai se Iesu i le lalo iiiiiiiiii………… lei iloa pe na malemo i se isi mea…!!!!!."