Ads by Google Ads by Google

E fia poka?

FA’ASAO LONA ULUUa oo i tua i Aleipata le tieitega pasika a le 'au vaega lena o Noa ma Atamu, oo atu loa i tua i le mafa faalogo atu ua sau le malulu fai loa le tama o Noa, \Faatu atu le ta pasika ae se'i sui lou ofu ua sau le ma'alili.\Ia ua tago nei le tama o Noa ua feua'i le patua aga'i i luma o lona 'jacket' ia ua toe alu le ti'eti'ega i le atu Aleipata, ua toe 'oso mai i pito o nu'u sau loa le pasika 'oso i luga o le puaa na kolosi i le auala.O i'ina la na lavevea ai le 'au ti'eti'e pasika ia, fai mai loa le telefoni a le isi toeaina, \E lelei lava lea na pito i tua