Login

Vavau a Samoa

POGAI NA FATI MAGALO AI LE AVA O SALEMULIAGA

O le pogai na fati magalo ai le ava o Salemuliaga. Fai mai o le ulugalii ma le la fanau e toa 10 na sau le latou malaga mai Safata, ao aso ia e lei taitai ona nofoia e tagata le nuu o Tagata i Savaii, ma ua oo ina afatia ai le faigamalaga, ma ua to ai lo latou vaa i le vasa.

Ona sau loa lea o le ausaga a le ulugalii ma le la fanau, peitai na maliliu le ulugalii i le malolosi o au, ma ua faaigoa ai lava nei nofoaga i gatai o Taga o Pugauta, e faamanatu ai le vaega na maliu ai le fafine, ae o Pugatai e faamanatu ai le vaega na maliu ai le tamaloa i le itu i tai o le nuu, ona faaauau mai pea lea e le fanau e toa 10 le ausaga ma taunuu loa i le nuu o Taga, ma iina na maua ai loa le upu, “ua fati magalo le ava o Salemuliaga,” ma o loo i ai pea pine faamau o le taimi na tuta ai le ausaga a tamaiti nei i taga, e pei ona i ai le Saotamaitai o Afemata i Safata, i le mea na amata mai ai le malaga a le ulugalii, o “Tutaitaga,” e faamanatu ai le taimi na tuta ai le ausaga i Taga. I se tasi aso, na o ai le au uso lenei e toa 10 e ta mai sa latou fale i le vaomatua, ma o le tama o Sefulu e matua i ona uso uma lava, sosoo ane ai ma Iva, sosoo ane ai ma Valu, o Fitu, o Ono, o Lima, o Fa, o Tolu, o Lua ae uii lava le tama o Tasi, ma soo se taimi lava e valaau ai e le ulugalii le la fanau, e amata mai lava ia Sefulu aua o ia e matua, ma ua masani ai lava i soo se taimi, e muamua lava ona valaau Sefulu, Iva, Valu ma faasolosolo mai ai lava seia oo ia Tasi le uii.

Fai mai le tala tuu, e alu atu le tama o Sefulu i le vao, aua o ia lava e muamua faitau lona igoa, o tau mai le lulu ma le gata, fai mai le tala, o le lulu ma le gata e le o ni meaola, ae o tagata itulua aua o Samoa sa itulua ona tagata i aso ua mavae. Sa tagi atu loa le lulu ia Sefulu, ina ia alofa ma fesoasoani atu ia te ia, peitai sa le kea i ai Sefulu ae sa faaauau lava lana malaga. Ua oo i le isi aso ua alu atu Iva i le vao, o le mea lava foi e tasi, o loo tau mai le lulu ma le gata, ona tagi ane lea o le lulu ia Iva e alofa fesoasoani atu ia te ia, peitai sa le kea i ai Iva.

Ua faapena ia Valu seia oo lava ia Lua, sa tagi atu i ai le lulu e alolofa atu i ona puapuaga, peitai sa leai ma se isi o i latou nei na kea pe fia fesoasoani i le lulu ma ona puapuaga. Ua oo i le isi aso, ona alu atu loa lea o le tama o Tasi, ma ia vaaia ai le lulu ma le gata o loo taua mai, ona tagi ane foi lea o le lulu ia Tasi, e alofa atu ma fesoasonai i ona puapuaga, fai mai e lei toe faatali le tama o Tasi, ae ua faasaga atu loa ua fasi mate le gata ae faasao i le ola o le lulu, ona faapea atu loa lea o le lulu ia Tasi, “faafetai i lou agalelei, ma o le a le le toe amata ina mai le faitau o ou uso ia Sefulu e matua, ae o le a amata atu ia te oe le faitau, ma o le a suia lou igoa ia Tasi Agalelei,” fai mai le mau a Samoa i aso anamua, o le pogai lena na mafua ai ona amata mai le faitau i le Tasi seia oo i le Sefulu, ona o le faamanuiaga a le Lulu na to atu i le tama o Tasi.RelatedComment Here