Login

Fagogo: O OE NA FILIFILIA E O’U MATUA

[E toe faatalofa atu i uo ma paaga masani a  le tatou polokalame i lenei vaiaso, ae alo maia o le toe faaauauina lenei o le tatou polokalame mai le vaiaso na te’a nei, lea na gata mai i le taimi lea na malomaloa ai le ote a le olomatua ia Lineta ona o le fiafia e alu i le pasi usu a Etimani ae le usita’i i le faatonuga lea ua fai atu ia te ia.]

Na te’i taliga o Lineta i le tala a lona tina e uiga i le alu i le pasi ma sii i vae o Amako peitai e lei manao le  teineititi e faamamafa tele i lona mafaufau le ote a le olomatua, ina ne’i maitau mai e sa’o le mea lea o loo avaavau atu ai ia te ia ae o lona loto i le taimi lea, ua oso lona inoino i fafine o le nuu aua o latou tala uma nei o loo fai i le olomatua lea ua mafua ai ona faasa le feefee a le olomatua ia te ia. “Ua le ki’eki’e faalelei gofoi o le au mea amopopo i gofoa o le pasi ae alalai mai fua i pisigisi a isi kagaka ma le leaga o le ea,” o le tomumu toatasi lea a Lineta ao tu i luma o le latou fale e faatali le taimi e alu atu ai le pasi. O le aso foi lea na toe alu atu ai Lineta ma faasasa’o foi i tua i le nofoa lea e nofo mai ai Amako ona toe si’i fo’i lea i ona vae ma la tali e ao agai atu le pasi i Tuasivi i le aoga, o le masani lava lea a le toalua lea i taeao uma seia oo lava i le la tausaga mulimuil e faauu ai, ma o se mafutaga foi ua mafana.

O le isi aso Sa i taimi o felaugaaiga a faifeau na malaga atu ai le faifeau o le isi nuu tuaoi e lauga atu i le falesa o le nuu a Lineta ma avatu ai ni alii A’oa’o se to’alua ua toe ta’itasi tausaga ona faau’u fo’i lea o le la faafaifeau. Na faateia alii a’oa’o ina ua la vaaia ni  tamaitai lalelei o le aulotu lea ma ua naunau e fia talanoa ma faamasani i ai ina ia faamautu ai se mafutaga mo le lumanai, o uiga lava ia o a’oa’o pe a oo ina tu lalata le taimi e faauu ai e avea ma faifeau, e tatau ona saili ni a latou faletua e avea ma soa o le galuega.

“Faafetai mo le toona’i i lenei aso Sa, ta te maona fua lava i lou laufofoga fiafia ma lou lalelei siaula,” o upu ia a le alii a’oa’o o Lokeni i le tamaitai o Lineta ina ua maea le toonai, lea foi na tali atu e le tamaitai i ona laufofoga fiafia ma faapea atu i ai, “Aua ia ete saunoa faapena lau susuga a le alii  a’oa’o, o vae a nei ma lima e tautuaina a outou susuga pe a malaga mai iinei,” o le tala lea a Lineta ma faaauau ai lava le la talanoaga ma Lokeni i le isi tulimanu o le faletoona’i, ae o mata o lona tina ua le emo ese mai lona mata’ituina uma o talanoaga ma gaioiga ma le a’oa’o o loo fai. O le mae’a ai o le toona’i i le aso lea na talatalanoa atu ai loa le tina o Lineta ia te ia ma faapea atu i ai, “Koaga e alu i le fale o le faifeau ma faamasagi i alii a’oa’o o loo o mai e saili gi a lakou falekua, o lou lumaga’i lelei lega gai lo lou fiafia e ke si’i i luga o vae masomasoa o Amako e leai sau pa’upa’u e maua mai ai.”RelatedComment Here