Login

Upu Fou - Fatua’iupu?

toasavili@yahoo.com

O lenei taumafaiga ina ia mafai ona fa’aopoopo nisi upu i le tatou gagana samoa, ina ia mafai ona fa’afaigofie ma fa’apu’upu’u le taumafaiga e fa’aliliu mai tala fa’aperetania i le gagana samoa!
Ia fa’ao’o mai lou lagona e ala i se tusi e fa’ao’o mai i le Fa’atonu, po’o le Imeli to’asavili@yahoo.com tatou te feutaga’i ai i nei galuega lelei mo i tatou uma lava!

Upu - FOREST -VAOMATUA

Upu Fou Fa’asamoa: FOLESI : Fa’aaoga pea i tusitusiga le fa’asamoa o i luga, ae fa’aalia mai sou finagalo e talia gofie ai o tatou taofi.

Fa’ailoa mai, tatou feutaga’i ma le fa’aaloalo lava!RelatedComment Here